Płynna i elastyczna membrana hydroizolacyjna Mariseal 250 (weber.dry PUR seal) 6 kg grey

Producent: WEBER
SKU: 100104060099

Karta Charakterystyki

Mariseal 250 (weber.dry PUR seal) to jednoskładnikowa, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna. Służy do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych

Opakowania 6kg, 25kg

WŁAŚCIWOŚCI

Mariseal 250 – jest podstawowym elementem systemu weber.dry balkon.

Mariseal 250 – to obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie jako hydroizolacja balkonu lub hydroizolacja tarasu.

Mariseal 250 – podstawowe właściwości:

 • Wysoka elastyczność, mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporność powłoki na przebicie przez korzenie na dachach zielonych
 • Zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90ºC

300,42  244,24  netto

4 w magazynie

Mariseal 250 stosowany jest jako hydroizolacja:

 • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
 • balkonów i tarasów (w tym poddanych dużemu natężeniu ruchu pieszego)
 • podpłytkowa – możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowy)
 • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
 •  płyt parkingowych wewnętrznych i zewnętrznych

Produkt stosowany jest również jako:

 • uszczelnienie i ochrona natryskowych izolacji pianowych na bazie poliuretanu
 • uszczelnienie i ochrona konstrukcji betonowych i żelbetowych

 

DANE TECHNICZNE

Baza poliuretan
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor standardowy – jasnoszary – zbliżony do RAL 7035
na zamówienie: biały RAL 9010
inne kolory: na zapytanie
Odporność na przebicie 350 N
Wydłużenie przy zerwaniu 600 %
Wytrzymałość na rozciąganie > 4 N/mm²
Przepuszczalność pary wodnej 12 gr/m²/dzień
Przyczepność do betonu >1,9 N/mm² (uszkodzenie powierzchni betonu)
Czas do lekkiego ruchu pieszego 18–24 godziny
Zdolność mostkowania rys od 3,6 mm (-20ºC) do 4,4 mm (23ºC)
Twrdość (skala Shore’a A) >65
Odporność na przecięcie korzeniami roslin odporny
Reakcja na ogień klasa E
Odpornośc na opad atmosferyczny po 4 godzinach

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY HYDROIZOLACJI NA BAZIE ŻYWIC POLIURETANOWYCH (JEDNO- I DWUKOMPONENTOWE ELASTYCZNE MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE)POWŁOKI ŻYWICZNE NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Dokładne przygotowanie powierzchni ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania optymalnego wykończenia i trwałości. Powierzchnia powinna być czysta, sucha i w dobrym stanie, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na przyleganie membrany. Maksymalna zawartość wilgoci nie może przekraczać 4%. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 MPa, wytrzymałość wiązania kohezyjnego co najmniej 1,5 MPa. Nowe konstrukcje betonowe powinny wysychać przez co najmniej 28 dni. Stare, luźne powłoki, zabrudzenia, zatłuszczenia, oleje, substancje organiczne i pył powinny zostać usunięte przez szlifowanie. Możliwe nierówności podłoża powinny zostać wygładzone. Wszelkie luźne fragmenty powierzchni i pył po szlifowaniu należy dokładnie usunąć.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno myć powierzchni wodą! Nie należy nakładać Mariseal 250 na podłoża o rosnącej wilgotności.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać. Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Naprawa pęknięć i połączeń
Dokładne uszczelnienie istniejących pęknięć i połączeń przed nałożeniem produktu jest bardzo ważne dla zapewnienia długotrwałej wodoodporności.
• Oczyścić pęknięcia w betonie i pęknięcia włosowate z pyłu, pozostałości lub innych zanieczyszczeń. Lokalnie nałożyć grunt MARISEAL AQUA PRIMER i pozostawić do wyschnięcia na 6–12 godziny. Wypełnić wszystkie przygotowane pęknięcia za pomocą uszczelniacza MARIFLEX PU 30. Następnie nałożyć warstwę MARISEAL 250, o szerokości 200 mm wycentrowaną nad wszystkimi pęknięciami, a kiedy jest jeszcze mokra, pokryć ją odpowiednio wyciętym paskiem tkaniny MARISEAL Fabric. Docisnąć tkaninę w celu namoczenia. Następnie nasycić tkaninę MARISEAL Fabric odpowiednią ilością MARISEAL 250, do uzyskania całkowitego jej pokrycia. Pozostawić na 12 godzin do utwardzenia.
• Oczyścić dylatacje w betonie i skontrolować je pod kątem obecności pyłu, pozostałości lub innych zanieczyszczeń. W razie konieczności poszerzyć i pogłębić dylatacje (otworzyć rozcięcia). Przygotowane dylatacja powinna mieć głębokość 10–15 mm. Stosunek szerokość : głębokość dylatacji powinien wynosić około 2:1.
Nałożyć pewną ilość uszczelniacza do złączy MARIFLEX PU 30, tylko na dno złącza. Następnie, za pomocą pędzla nałożyć pasek warstwy MARISEAL 250, szerokości 200 mm wycentrowany nad i wewnątrz złącza. Nałożyć tkaninę MARISEAL Fabric na mokrą powłokę, i za pomocą odpowiedniego narzędzia wcisnąć ją głęboko w złącze, dopóki nie będzie nasączona, a złącze całkowicie przykryte od środka. Następnie całkowicie nasycić tkaninę wystarczającą ilością MARISEAL 250. Następnie wewnątrz złącza umieścić sznur poliuretanowy prawidłowej średnicy i wcisnąć go głęboko w nasyconą tkaninę. Wypełnić pozostałą wolną przestrzeń złącza za pomocą uszczelniacza MARIFLEX PU 30. Nie przykrywać. Pozostawić na 12–18 godzin do utwardzenia.

Gruntowanie podłoża
Na bardzo chłonne powierzchnie, takie jak beton, jastrych cementowy lub drewno oraz na niechłonne powierzchnie, takie jak metal, płytki ceramiczne i stare powłoki, a także na powierzchnie takie jak papy bitumowo – asfaltowe i powłoki akrylowe, nałożyć podkład MARISEAL AQUA PRIMER.
Na powierzchnie, takie jak TPO, PP i EPDM, nałożyć podkład MARISEAL TPO PRIMER.
Powierzchnie takie jak PCV aktywować za pomocą MARISOLV 9010.
Pozostawić podkład do utwardzenia zgodnie z jego Kartą danych technicznych.

Membrana wodoodporna
Przed użyciem dobrze wymieszać. Wylać MARISEAL 250 na przygotowaną / pokrytą gruntem powierzchnię i rozprowadzić wałkiem, pędzlem lub wycieraczką gumową aż do pokrycia całej powierzchni. Można zastosować natrysk.
UWAGA: Należy zawsze wykonać wzmocnienie za pomocą tkaniny MARISEAL Fabric w miejscach problematycznych takich jak połączenia podłoga-ściana, kąty 90º, kominy, rury, spusty wody (syfony) itp. (Można również zastosować lokalnie MARISEAL Detail w tych miejscach).
Na nadal mokry MARISEAL 250 nałożyć odpowiednio wycięty kawałek tkaniny MARISEAL Fabric, docisnąć w celu namoczenia i ponownie nasycić wystarczającą ilością MARISEAL 250.
Zalecamy wzmocnienie całej powierzchni z użyciem tkaniny MARISEAL Fabric. Zastosować zachodzenie na siebie pasów wynoszące 5–10 cm.
Po 12–18 godzinach (nie później niż po 48 godzinach) nałożyć kolejną warstwę MARISEAL 250.
W przypadku wymagających zastosowań nałożyć trzecią warstwę MARISEAL 250.
UWAGA: Nie nakładać MARISEAL 250 z grubością większą niż 0,6 mm (suchego filmu) na warstwę. W celu uzyskania najlepszych rezultatów: temperatura podczas nakładania i utwardzania powinna wynosić od 5ºC do 35ºC. Niska temperatura spowalnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza utwardzanie. Wysoka wilgotność może mieć wpływ na wykończenie końcowe.
W zastosowaniach, w których wymagana jest grubsza warstwa lub lepszy efekt estetyczny, zalecane jest zastosowanie dodatkowo Mariseal Katalysator w ilości do 3%, zależnie od temperatury i wilgotności.

Wykańczanie
Jeśli wymagana jest powierzchnia o stabilnym kolorze lub bez kredowania, nałożyć jedną lub dwie warstwy powłoki wierzchniej MARISEAL 400 na MARISEAL 250. Zastosowanie powłoki wierzchniej MARISEAL 400, wymagane jest szczególnie, kiedy pożądany jest ciemny kolor końcowy (np. czerwony, szary, zielony).
Jeśli wymagana jest powierzchnia do dużych obciążeń, o odporności na ścieranie (np. przejścia dla pieszych, parkingi samochodowe), nałożyć dwie warstwy powłoki wierzchniej MARISEAL 420 z piaskiem krzemionkowym.
OSTRZEŻENIE: MARISEAL 250 jest śliski, kiedy jest wilgotny. Aby uniknąć śliskości, natrysnąć na nadal wilgotną powłokę odpowiednie kruszywa w celu uzyskania powierzchni antypoślizgowej.

OGRANICZENIA
Mariseal 250 nie nadaje się do trwałego zanurzenia w wodzie.
Na powierzchni może wystąpić nieznaczne kredowanie lub zmiana koloru po dłuższej ekspozycji na promieniowanie UV.

ZUŻYCIE

1,4–2,5 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach
Wyniki dla nakładania wałkiem na gładką powierzchnię w optymalnych warunkach. Na wielkość zużycia mogą mieć wpływ czynniki takie jak temperatura i sposób nakładania.
W przypadku zbrojenia MARISEAL FABRIC lub stosowania w specjalnym, certyfikowanym systemie zużycie wzrasta.

OPAKOWANIA

pojemniki 25 kg
pojemnik 6 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wiaderka powinny być przechowywane w suchych i chłodnych pomieszczeniach, przez okres do 12 miesięcy. Chronić materiał przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania: od 5ºC do 35ºC Produkty powinny pozostawać w swoich oryginalnych, nieotwartych pojemnikach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

MARISEAL 250 zawiera izocyjaniany. Zapoznać się z Kartą charakterystyki substancji chemicznej.