Przezroczysty klej i materiał uszczelniający Sikaflex-112 Crystal Clear 290 ml

Producent: SIKA
SKU: 4000574458

Sikaflex®-112 Crystal Clear jest jednoskładnikowym, uniwersalnym, przezroczystym klejem jak również materiałem uszczelniającym o dobrej przyczepności początkowej. Przeznaczony do klejenia i uszczelniania większości typowych podłoży budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Przezroczysty/transparentny
 • Dobra przyczepność początkowa
 • Bardzo niska emisja
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

64,05  52,07  netto

4 w magazynie

Sikaflex®-112 Crystal Clear przeznaczony jest do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów do materiałów, takich jak:

 • beton
 • większość rodzajów kamienia
 • ceramika
 • drewno
 • metale
 • szkło
 • PCW

Materiał uszczelniający dookoła klejonych elementów.

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Polimer zakończony silanem
Twardość Shore’a A ~48 (po 28 dniach)
Barwa Bezbarwny, transparentny
Gęstość ~1,05 kg/dm3
Wytrzymałość na rozciąganie ~2,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu ~400 %
Odporność na propagację rozdarcia ~4,0 N/mm
Temperatura użytkowania Minimum -40°C / Maksimum +70°C
Projektowanie złączy Szczeliny muszą być projektowane z uwzględnieniem wymaganego przemieszczania szczeliny i możliwości odkształcania materiału wypełniającego. Szerokość szczeliny powinna być ≥ 6 mm i ≤ 20 mm. Należy zachować proporcje szerokości do głębokości wypełnienia 2 : 1. Spoiny o szerokości do 10 mm służą do kontroli pęknięć i nie mogą być traktowane jako szczeliny przenoszące przemieszczenia.
Przy większych szczelinach, prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: AKCESORIA ELEWACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, mocne i jednorodne, bez smarów, olejów, luźnych cząstek, pyłu. Odspajające się powłoki, mleczko cementowe, stare materiały uszczelniające i inne zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na przyczepność należy usunąć. Podłoże musi mieć wystarczającą wytrzymałość, aby przenieść naprężenia wywoływane przez materiał uszczelniający podczas przemieszczeń. Podłoże można oczyścić takimi metodami jak: szczotkowanie, szlifowanie, piaskowanie lub innymi, odpowiednimi metodami mechanicznymi.
Przed naniesieniem materiałów gruntujących/aktywatorów lub Sikaflex®-112 Crystal Clear należy dokładnie usunąć pył, luźny i kruchy materiał z całej powierzchni. W celu uzyskania optymalnej przyczepności i trwałości a także w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach, konieczne jest zastosowanie gruntowania i/lub aktywacji:
Podłoża nieporowate
Aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal ocynkowana, metale pokryte powłokami proszkowymi lub płytki szkliwione, lekko uszorstnić powierzchnię drobnoziarnistym padem ściernym. Oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym czystą ściereczką. Przed aplikacją kleju należy odczekać do odparowania środka, co najmniej 15 minut (maksimum 6 godzin). Inne metale takie jak miedź, brąz, blachy tytanowocynkowe należy oczyścić i aktywować materiałem Sika® Aktivator-205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki. Po odparowaniu (minimum 15 minut, maksimum 6 godzin) nanieść Sika® Primer-3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksimum 8 godzin). PCW należy oczyścić i zagruntować materiałem Sika®Primer-215 za pomocą pędzla i odczekać do odparowania minimum 15 minut (maksimum 8 godzin).
Podłoża porowate
Beton, beton napowietrzony, tynki na bazie cementu, zaprawy i cegły należy zagruntować za pomocą pędzla materiałem Sika® Primer-3 N. Przed aplikacją kleju należy odczekać do odparowania środka, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).
Uwaga: materiały gruntujące tylko poprawiają przyczepność, nie zastępują prawidłowego oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.

APLIKACJA

Klejenie
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, przygotować kartusz, umieścić w pistolecie i dopasować dyszę. Nanieść Sikaflex®-112 Crystal Clear w postaci trójkątnych ścieżek, pasów lub kropli w odstępach kilku centymetrów. Docisnąć łączone elementy do momentu rozpoczęcia naskórkowania. Nieprawidłowo ustawiony element można łatwo odkleić i skorygować jego położenie w ciągu kilku pierwszych minut po aplikacji. W razie konieczności w początkowej fazie wiązania kleju, można użyć taśmy, klinów lub podpór aby utrzymać klejone elementy w odpowiedniej pozycji. Świeże, niezwiązane pozostałości kleju należy jak najszybciej usunąć z powierzchni. Końcowa wytrzymałość zostanie osiągnięta po całkowitym utwardzeniu Sikaflex®-112 Crystal Clear, tj. po upływie od 24 do 48 godzin w temperturze +23 °C, w zależności o warunków otoczenia i grubości warstwy kleju.
Uszczelnianie
Taśma ochronna
Zalecane jest stosowanie tasmy ochronnej, gdy wymagane są równe, dokładne linie łączenia lub wysoka estetyka. Usunąć taśmę po zakończeniu prac, przed upływem czasu naskórkowania.
Podparcie wypełnienia
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża umieścić w szczelinie sznur podpierający na odpowiedniej głębokości.
Gruntowanie
Nanieść materiał gruntujący, jeśli jest wymagany. Unikać nanoszenia nadmiernej ilości materiału gruntującego, aby nie dopuścić do powstawania kałuż na spodzie szczeliny.
Aplikacja materiału uszczelniającego
Przygotować końcówkę kartusza, umieścić kartusz Sikaflex®-112 Crystal Clear w pistolecie. Wycisnąć materiał w szczelinę upewniając się, że materiał całkowicie przylega do podłoża po obu stronach szczeliny. Wypełnić spoinę unikając powstawania pustek powietrznych.
Wykończenie
Tak szybko jak to możliwe mocno wygładzić materiał w stronę krawędzi spoiny, tak aby zapewnić dobrą przyczepność i gładkie wykończenie powierzchni. Stosować odpowiedni środek (np. Sika® Tooling Agent N), aby wygładzić powierzchnię szczeliny. Nie stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover-208. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia skóry stosować Sika® Cleaning Wipes-100.

OPAKOWANIA

Kartusze 290 ml, 12 kartuszy w pudełku

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w odpowiednich warunkach, w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +25 °C.

UWAGA

 • Najlepszą urabialność uzyskuje się gdy materiał ma temperaturę +20 °C.
 • Nie jest zalecane stosowanie Sikaflex®-112 Crystal Clear przy dużych zmianach temperatury (przemieszczenia podczas utwardzania kleju).
 • Przed klejeniem należy wykonać próby przyczepności i wytrzymałości powłok.
 • Sikaflex®-112 Crystal Clear może być pokrywany większością standardowych wodorozcieńczalnych systemów powłokowych. Należy jednak najpierw sprawdzić kompatybilność, przeprowadzając wstępne próby. Najlepsze efekty malowania uzyskuje się, gdy maluje się w pełni utwardzony Sikaflex®-112 Crystal Clear. Uwaga: nieelastyczne systemy malarskie mogą osłabiać elastyczność kleju i prowadzić do pękania warstwy farby.
 • Lekka zmiana wyglądu jest możliwa w wyniku narażenia na wysokie temperatury, obciążenia chemiczne i/lub promieniowanie UV. ie ma to wpływu na właściwości techniczne i trwałość materiału.
 • Zawsze stosować Sikaflex®-112 Crystal Clear w połączeniu z mechanicznymi mocowaniami do aplikacji w pozycji sufitowej lub do przyklejania ciężkich przedmiotów.
 • W przypadku bardzo ciężkich przedmiotów należy zastosować tymczasowe mocowanie, do czasu pełnego utwardzenia Sikaflex®-112 Crystal Clear.
 • Nie jest zalecanie klejenie całopowierzchniowe, ponieważ wewnętrzna część warstwy klejącej może nigdy nie zostać utwardzona.
 • Przed zastosowaniem Sikaflex®-112 Crystal Clear na naturalnym kamieniu prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.
 • Nie stosować Sikaflex®-112 Crystal Clear na podłożach bitumicznych, z kauczuku naturalnego, EPDM i innych podłożach mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki, które mogą degradować klej.
 • Nie stosować Sikaflex®-112 Crystal Clear na polietylenie (PE), polipropylenie (PP), politetrafluoroetylenie (PTFE / Teflon) oraz niektórych plastyfikowanych materiałach syntetycznych (należy przeprowadzić próby wstępne lub skontaktować się z przedstawicielem Sika).
 • Nie stosować Sikaflex®-112 Crystal Clear do uszczelniania basenów.
 • Nie stosować Sikaflex®-112 Crystal Clear do spoin narażonych na działanie wody pod ciśnieniem lub stałe obciążenie wodą.
 • Nie stosować do uszczelniania szkła, posadzek lub spoin sanitarnych.
 • Nie stosować do klejenia szkła, jeśli linia klejenia jest narażona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
 • Nie stosować Sikaflex®-112 Crystal Clear do klejenia konstrukcyjnego.
 • Nie narażać nieutwardzonego Sikaflex®-112 Crystal Clear na kontakt z produktami zawierającymi alkohol, ponieważ może to wpływać na utwardzanie produktu.

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.