Siatka zbrojąca z włókna szklanego weber PH913 żółta 145 g/m2 55 m2

Producent: WEBER
SKU: 100913550099

Gramatura >145 g/m2

WŁAŚCIWOŚCI

  • impregnowana dyspersją żywicy butadienowo-styrenowej
  • alkalioodporna
  • szerokość 1,1 m, długość w rolce nie mniej niż 50 m
  • dostępna w kolorze żółtym, oznakowana logotypem Weber

255,20  207,48  netto

36 w magazynie

Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń weber.therm.
Wkładka zbrojąca w masach bitumicznych weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100 oraz weber.tec Superflex 100 S.

 

DANE TECHNICZNE

Wymiar oczek (mm) 4,0 x 4,5 (+/- 5%)
Masa powierzchniowa (g/m²) 150 (+/- 8 )
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w:
*warunkach laboratoryjnych
*w roztworze alkaicznym
≥ 35
≥ 25
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej, % badane na próbkach przechowywanych 28 dni w:
*warunkach laboratoryjnych
*w roztworze alkaicznym
≤ 4,5
≤ 3,0
Zużycie ok. 1,1 m² na 1 m² elewacji
Kolor żółty, oznakowana logo Weber
Opakowania Rolki 55m²
Karton 33 rolek – 1815 m²
Systemy weber.therm NOVA S, weber.therm WS, weber.therm DECOR, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA, weber.therm WOOD, weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC, weber. therm LAMBDA CERAMIC
Dokumenty odnisienia AT-15-9323/2016; ITB-KOT-2018/0455 wyd 2; ITB-KOT-2017/0269 wyd 1; ITB-KOT-2018/0453 wyd 1; ITB-KOT-2018/0451 wyd 1; ICiMB-KOT-2018/0027 wyd 1; ITB-KOT-2018/0456 wyd 1; ITB-KOT-2018/0454 wyd 1; ITBKOT-2018/0452 wyd 1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: AKCESORIA ELEWACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Warstwę zbrojoną można wykonywać, co najmniej po trzech dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Powierzchnia płyt powinna być równa i odpylona. Należy zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne oraz siatki wzmacniające o wymiarach ok. 20×40 cm w narożach otworów. Jeśli projekt tego wymaga, należy wykonać mechaniczne zamocowanie płyt izolacyjnych. Płyty ze styropianu, które wystawione były przez dłuższy czas na działanie promieni UV należy przetrzeć w celu zdarcia zwietrzałej i pożółkłej warstwy.

APLIKACJA

Siatka jest gotowa do zastosowania. Siatkę docinać na wymaganą długość za pomocą ostrego nożyka.

Wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć po min. 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę klejowo – szpachlową Weber nakładać na powierzchnię płyt pacą zębatą o wysokości zęba 10-12mm, pasami o szerokości siatki. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą weber PH913, wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość ok. 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Naniesioną zaprawę należy wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić min. 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo, siatki bez otulenia zaprawą szpachlową. Końcowa grubość wyschniętej warstwy zbrojonej winna wynosić:
min. 3mm – 4mm – na płytach ze styropianu, wełny mineralnej oraz polistyrenu ekstrudowanego
min. 5mm – 6mm na płytach z piany rezolowej (fenolowej)
Siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej grubości zaprawy licząc od spodu płyt izolacyjnych. Pasma siatki układać z 10 cm zakładem, a na narożach z 20 cm zakładem. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe należy stosować dwie warstwy siatki zbrojącej. NIEDOPUSZCZALNE jest nakładanie warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z zatapianiem siatki należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

ZUŻYCIE

ok. 1,1 m² na 1 m² elewacji

OPAKOWANIA

Rolki 55m²
Karton 33 rolek – 1815 m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Siatka z włókna szklanego weber PH913 powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się. Siatkę składować pionowo. Siatka z włókna szklanego weber PH913 powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Siatkę z włókna szklanego można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi i instrukcją producenta.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber.