MatbauProduktyPOSADZKI PRZEMYSŁOWE I DEKORACYJNE, PODKŁADY PODŁOGOWE I JASTRYCHYBETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWE - POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU

BETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWE - POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU

Posadzki betonowe najczęściej wykańczane są posypkami utwardzającymi. Na tym etapie doskonale sprawdzą się dedykowane produkty z dodatkiem trudnościeralnego węgliku krzemu:

 • floor HB PLUS 1.5 – posypka utwardzająca w klasach ścieralności A1,5 i AR0,5
 • floor HB PLUS 3.0 – posypka utwardzająca w klasach ścieralności A3 i AR0,5
 • floor HB PLUS 6.0 – posypka utwardzająca w klasach ścieralności A6 i AR0,5

Posypki weber.floor HB PLUS mają w składzie dodatkową specjalistyczną domieszkę ARR, która ogranicza powstawanie szkodliwej reakcji alkalicznej. Dostępne klasy ścieralności dają swobodę wyboru, a uzupełniające system impregnaty zapewniają optymalne warunki dojrzewania posadzki.

Jak używać posypek weber.floor HB PLUS?

Przed zastosowaniem posypki utwardzającej weber.floor HB PLUS beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas jego wiązania uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza, zastosowanego cementu w mieszance betonowej, użytych domieszek itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu. Należy często sprawdzać stan podłoża, aby wybrać optymalny moment rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego.

Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3–4 mm. Z obrabianej powierzchni należy usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego, a następnie posadzkę trzeba odświeżyć dyskiem. Posypkę utwardzającą należy aplikować dwuetapowo, rozsypując kolejne warstwy prostopadle do siebie. Całkowite zużycie utwardzacza powinno wynosić 4–6 kg/m². W pierwszym etapie na obrabianą powierzchnię betonu powinno się równomiernie rozsypać 2/3 przewidzianego materiału, w drugim etapie – pozostałą część materiału.

Poziom zużycia posypki należy kontrolować na bieżąco, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Rozpoczęcie zacierania mechanicznego jest uzależnione od szybkości zawilgocenia się zaaplikowanego materiału. Mieszanka musi równomiernie zaabsorbować wilgoć z podłoża betonowego, co skutkuje zmianą barwy posypki utwardzającej na ciemniejszą.
Najpierw powierzchnię należy zatrzeć dyskiem. Kolejne etapy zacierania wykonuje się łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. Należy zacierać do momentu uzyskania posadzki o odpowiedniej gładkości. Trzeba przy tym pamiętać o określonych przerwach technologicznych pomiędzy kolejnymi etapami zacierania.

Wymagania dla mieszanki betonowej do posadzek utwardzanych posypkami.

Do wykonywania posadzek przemysłowych należy stosować beton posadzkowy o odpowiedniej krzywej uziarnienia oraz bez dodatku popiołów lotnych. Kruszywo nie może być reaktywne i musi być bez lekkich ziaren, które podczas zagęszczania wypływają na powierzchnię i powodują odpryski warstw wykończeniowych. Beton powinien także zawierać odpowiednią ilość drobnych frakcji, aby z mieszanki nie wydzielała się woda, która uniemożliwi prawidłowe wykończenie powierzchni.

Beton posadzkowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

 • klasa określona w projekcie (lecz nie mniejsza niż C20/25),
 • wskaźnik W/C ≤ 0,5,
 • ilość cementu niskoalkalicznego < 350 kg/m3,
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A,
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji 0÷0,25 mm ≤ 450 kg/m3,
 • kruszywa o zerowej reaktywności alkalicznej o uziarnieniu ≤ 32 mm,
 • punkt piaskowy ok. 35%,
 • zawartość frakcji 0÷0,25 mm 4%-6%,
 • klasa zawartości chlorków w betonie: Cl 0,20,
 • napowietrzenie mieszanki betonowej maks. 3%,
 • konsystencja na budowie S3.
Czytaj więcej Zwiń

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

SORTOWANIE: