MatbauProduktyPOWŁOKI ŻYWICZNE EPOKSYDOWE I POLIURETANOWESYSTEMY POSADZEK ANTYELEKTROSTATYCZNYCH

SYSTEMY POSADZEK ANTYELEKTROSTATYCZNYCH

Powłoki systemów posadzek antyelektrostatycznych posiadają dużą odporność mechaniczną, ale przede wszystkim charakteryzują się bardzo dobrą przewodnością elektryczna.

Poza tym są odporne na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę. Mają one szerokie zastosowanie w obiektach przemysłu samochodowego (lakiernie), elektronicznego, telekomunikacji, salach operacyjnych, magazynach materiałów wybuchowych itd.

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami posadzek antyelektrostatycznych są systemy budowane na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych.

System posadzki antyelektrostatycznej składa się z 4 zasadniczych warstw:

  • warstwy gruntującej,
  • instalacji odprowadzającej ładunki elektrostatyczne wykonanej z taśmy miedzianej samoprzylepnej,
  • warstwy zbierającej ładunki,
  • pigmentowanej warstwy nawierzchniowej posadzki wykonanej z żywicy epoksydowej lub poliuretanowej odprowadzającej ładunki elektryczne.

Co jest ważne podczas wykonywania posadzek antyelektrostatycznych ?

Przy realizacji posadzek antyelektrostatycznych dodatkowo należy zwracać uwagę na:

  • Po wykonaniu obróbki wstępnej podłoża jego odporność na oderwanie powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2. Wilgotność betonu na powierzchni nie może wynosić więcej niż 4%. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3oC wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy, a powierzchnia musi być zabezpieczona przed wzrostem wilgotności.
  • Warstwę gruntującą należy równomiernie nanieść przy  pomocy zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem. Niezwiązaną żywicę gruntującą należy posypać  piecowo suszonym.  Po stwardnieniu nadmiar piasku usunąć.
  • Ułożenie i rozmieszczenie miedzianych taśm przewodzących wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. Praktyka wykazała, że odstęp pomiędzy taśmami przewodzącymi nie powinien przekraczać 10 metrów. Wolny koniec taśmy przewodzącej należy doprowadzić do uziemienia i zabezpieczyć przed przypadkowym poluzowaniem. Połączenia przyłączy z uziemieniem należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed obciążeniami
  • Warstwę przewodzącą rozprowadzić równomiernie przy  pomocy wałka.
  • Po ułożeniu taśm przewodzących i położeniu warstwy lakierowej przewodzącej należy przeprowadzić międzyoperacyjną kontrolę oporności upływowych. Średnia oporność nie powinna przekroczyć 104 Ω. Pomiar należy przeprowadzać wtedy, gdy odstęp między elektrodą pomiarową i przyłączem uziemiającym wynosi nie więcej niż 10 metrów.
Czytaj więcej Zwiń

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

SORTOWANIE:

Żywica epoksydowa do posadzek antyelektrostatycznych Sikafloor-262AS RAL 7023 25 kg .
Żywica epoksydowa do posadzek antyelektrostatycznych Sikafloor-262AS RAL 7023 25 kg

Sikafloor®‐262 AS jest dwuskładnikową, samozagładzającą, barwną żywicą epoksydową do wykonywania posadzek o właściwościach elektroprzewodzących

1 167,28 netto 1 435,75 zł