Żywica epoksydowa do posadzek antyelektrostatycznych Sikafloor-262AS RAL 7023 25 kg

Producent: SIKA
SKU: 402852250099

Sikafloor®-262 AS jest dwuskładnikową, samozagładzającą, barwną żywicą epoksydową do wykonywania posadzek o właściwościach elektroprzewodzących

WŁAŚCIWOŚCI

 • Materiał przewodzący ładunki elektryczne
 • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 • Łatwość czyszczenia i utrzymania
 • Materiał ekonomiczny w użyciu
 • Bezrozpuszczalnikowy
 • Tworzy szczelną, nieprzepuszczalną powierzchnię
 • Błyszcząca powierzchnia
 • Możliwość uzyskania powierzchni o fakturze antypoślizgowej

1 628,50  1 323,98  netto

Brak w magazynie

 • Barwny, przewodzący ładunki elektryczne samozagładzający system posadzkowy do wylewek cementowych i podłoży betonowych przeznaczonych pod normalne i duże obciążenia.
 • Jako warstwa nawierzchniowa posadzek w zakładach przemysłowych:
  motoryzacyjnych, elektronicznych i farmaceutycznych, magazynach itp.
 • Szczególnie przydatny w pomieszczeniach z czułym sprzętem elektronicznym jak: serwerownie, pomieszczenia z komputerami, akumulatorownie, warsztaty naprawcze samolotów i w strefach zagrożenia wybuchem.

DANE TECHNICZNE

POSTAĆ / KOLORY
Składnik A: barwna ciecz
Składnik B: bezbarwna ciecz
Materiał dostępny w szerokiej palecie barw Materiał Sikafloor®‐262 AS N zawiera włókna węglowe, z tego też powodu nie można uzyskać materiału o barwie identycznej ze wzornikiem kolorów. Dla bardzo jasnych barw (żółty, pomarańczowy) odchyłka od wzorcowego koloru może być większa. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego posadzka może się odbarwić, nie ma to jednak wpływu na właściwości i funkcjonowanie posadzki.

BAZA CHEMICZNA Żywica epoksydowa
GĘSTOŚĆ Składnik A: ~ 1,69 kg/dm3 (+23°C)
Składnik B: ~ 1,03 kg/dm3 (+23°C)
Składnik A + B: ~ 1,53 kg/dm3 (+23°C)
A + B + piasek kwarcowy ~ 1,69 kg/dm3 (+23°C) w proporcji 1 : 0,3
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH ~ 97% (objętościowo) / ~ 97% (wagowo)
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE Rezystancja uziemienia1) Rg < 109 Ω
Typowa średnia rezystancja uziemienia2) Rg ≤ 106 Ω
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ~ 80 MPa (żywica) (28 dni / +23°C)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE ~ 40 MPa (żywica) (28 dni / +23°C)
PRZYCZEPNOŚĆ > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie)
TWARDOŚĆ SHORE’A D ~ 77 (3 dni / +23°C)
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ~ 100 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni/ +23°C)3)
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA Materiał odporny na działanie wielu substancji chemicznych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

1) Produkt spełnia wymagania ATEX 137.
2) Parametr może się różnić w zależności od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność) oraz użytego sprzętu pomiarowego.-
3) Wartość uzyskana przy zastosowaniu piasku kwarcowego F 34 (0.1‐0.3 mm) z Quarzwerke GmbH

ODPORNOŚĆ TERMICZNA Rodzaj narażenia * Odporność w środowisku suchym
Stałe +50°C
Średnio‐trwałe do 7 dni +80°C
Krótkotrwałe do 2 h +100°C

* Dopuszczalne jest okazjonalne, krótkotrwałe obciążenie termiczne do +80°, w atmosferze wilgotnej/mokrej (np. w czasie czyszczenia parą wodną).
* Bez jednoczesnych obciążeń mechanicznych i/lub chemicznych.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY POSADZEK ANTYELEKTROSTATYCZNYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 MPa). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek. Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa. W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne.
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone olejami musi zostać usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze. Słaby beton musi zostać usunięty, a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości muszą być w pełni widoczne. Większe nierówności podłoża muszą zostać zeszlifowane lub naprawione materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®.
W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane. Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.

Temperatura podłoża / otoczenia: Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność podłoża: Maksimum 4% wagowo. Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.
Wilgotność względna powietrza: Maksimum 80%.
Temperatura punktu rosy: Należy zwrócić szczególną uwagę na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

APLIKACJA

Proporcje mieszania: Składnik: A : B = 84 : 16 (wagowo)
Mieszanie: Wymieszać mechanicznie składnik A, stopniowo dodawać składnik B. Mieszać aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 2 minuty. Do wymieszanych składników A i B żywicy, dodać piasek kwarcowy 0,1÷0,3 mm i mieszać przez następne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie mieszankę przelać do czystego pojemnika i ponownie krótko zamieszać. Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy go unikać.
Narzędzia: Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego sprzętu.

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt rosy. W przypadku wilgotności podłoża >4% należy stosować Sikafloor® EpoCem® jako czasową barierę przeciwwilgociową.
Warstwa wyrównawcza:
Powierzchnie zbyt szorstkie wymagają wyrównania, np. zaprawą z Sikafloor®‐156 / ‐161 (patrz KI Sikafloor®‐156 / ‐161). Nierówności podłoża mogą spowodować zróżnicowanie grubości warstwy Sikafloor®‐262 AS N, co będzie miało bezpośredni wpływ na właściwości przewodzące całej posadzki.
Montaż uziemienia:
Patrz punkt „Uwagi do stosowania”.
Warstwa przewodząca:
Patrz Karta Informacyjna Sikafloor®‐220 W Conductive.
Warstwa wierzchnia, gładka:
Sikafloor®‐262 AS N rozlać na powierzchnię, rozprowadzić pacą ząbkowaną. Natychmiast wałkować wałkiem okolcowanym techniką „na krzyż”. Do odpowietrzenia świeżo ułożonej żywicy o gładkim wykończeniu powierzchni zalecane jest używanie nowych, czystych wałków okolcowanych.
Warstwa wierzchnia, fakturowa:
Sikafloor®‐262 AS N (bez wypełniacza) rozprowadzić pacą ząbkowaną. Natychmiast wałkować wałkiem strukturalnym techniką „na krzyż”.

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

CZAS OTWARTY

Temperatura Czas otwarty
+10°C ~ 40 minut
+20°C ~ 25 minut
+30°C ~ 15 minut

 

Czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw – patrz w karcie technicznej

ZUŻYCIE

Warstwa Materiał Zużycie
Gruntowanie Sikafloor®‐156 / ‐161 0,3 ‐ 0,5 kg/m²
Wyrównanie (opcjonalne) Zaprawa z Sikafloor®‐156 / ‐161 Patrz KI Sikafloor®‐156 / ‐161
Warstwa przewodząca 1 x Sikafloor®‐220 W Conductive 0,08 – 0,10 kg/m²
Warstwa wierzchnia gładka,
– grubość ~ 1,5 mm
Sikafloor®‐262 AS N z wypełniaczem Sikafloor®‐Filler 1 spoiwo + Sikafloor®‐Filler 1
Zależnie od temperatury wypełnienie może się wahać od:
1 : 0,1 wagowo (2,3 + 0,2 kg/m²) do
1 : 0,2 wagowo (2,1 + 0,4 kg/m²)
Warstwa wierzchnia gładka,
– grubość ~1,5 mm
Sikafloor®‐262 AS N z wypełnieniem piaskiem kwarcowym F34* Maksimum 2,5 kg/m² spoiwo + piasek*)
Zależnie od temperatury wypełnienie może się wahać od:
1 : 0,1 wagowo (2,3 + 0,2 kg/m²) do
1 : 0,3 wagowo (1,9 + 0,6 kg/m²)
Warstwa wierzchnia fakturowa,
– grubość ~ 0,5 mm
Sikafloor®‐262 AS N + Extender T + rozcieńczalnik C 0,75 kg/m²
+ 1,5 ÷ 2,0% (wagowo)
+ 1,5 ÷ 2,0% (wagowo)

Są to wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia. Wszystkie wartości podano dla piasku o symbolu F34, uziarnieniu 0,1÷0,3 mm z firmy Quarzwerke GmbH Frechen sand. Zastosowanie innego piasku kwarcowego może mieć wpływ na stopień wypełnienia (proporcję żywica : piasek), rozlewność oraz walory estetyczne.

OPAKOWANIA

25 kg (Składnik A: 21 kg, Składnik B: 4 kg)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od+ 5°C do + 30°C, chroniony przed wilgocią najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

UWAGI DO STOSOWANIA

Materiał powinien być stosowany przez wykonawców doświadczonych w tego typu pracach. Nie stosować Sikafloor®‐262 AS N na podłożach nieizolowanych, w których może wystąpić znaczne ciśnienie pary wodnej. Nie stosować posypki z piasku kwarcowego na warstwie gruntującej. Świeżo ułożony Sikafloor®‐262 AS N musi być chroniony przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 24 godziny.
W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuż i zastoisk. Aplikację Sikafloor®‐220 W Conductive można rozpocząć dopiero wtedy, gdy warstwa gruntująca wyschnie do tego stopnia, że nie będzie lepka. W przeciwnym razie istnieje możliwość pofałdowania powierzchni lub zmniejszenia właściwości przewodzących. W określonych warunkach działające ogrzewanie podłogowe lub wysoka temperatura otoczenia w kombinacji z wysokim obciążeniem punktowym może prowadzić do powstania odcisków na powierzchni żywicy.
Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.
Rozcieńczalnik C jest łatwopalny, nie stosować otwartego ognia.
Maksymalna grubość warstwy wierzchniej: ~1,5 mm. Przekroczenie maksymalnego zużycia (2,5 kg/m²) może prowadzić do zmniejszenia przewodności.

Maksymalna grubość warstwy wierzchniej: ~1,5 mm. Przekroczenie maksymalnego zużycia (2,5 kg/m²) może prowadzić do zmniejszenia przewodności.
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki przewodzącej wskazane jest wykonanie pól referencyjnych. Posadzka na tych polach powinna zostać oceniona i zaakceptowana przez inwestora/klienta. Wymagana przewodność posadzki i sposób jej pomiaru powinny zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Ilość punktów pomiarowych powinna być zgodna z poniższą tabelą:

Powierzchnia Ilość punktów pomiarowych
< 10 m² 6 pomiarów
< 100 m²  10÷20 pomiarów
< 1000 m² 50 pomiarów
< 5000 m² 100 pomiarów

Jeżeli wartość pomiaru w jakimś punkcie jest niższa/wyższa od wymaganej wtedy należy wykonać dodatkowy pomiar w odległości do 30 cm od tego punktu.
Montaż uziemienia:
Podczas montażu systemu uziemienia Sikafloor® Earthing Kit (kotwiona mosiężna płyta z trwałym połączeniem do uziemienia) konieczne jest bezwzględne przestrzeganie instrukcji. Każde uziemienie może zebrać ładunki elektryczne z powierzchni 300m². Odległość pomiędzy dwoma miejscami uziemienia nie może być większa niż 10 m. Miejsca montażu należy starannie oczyścić. Jeżeli odległość pomiędzy uziemieniami przekracza 10 m należy dołożyć dodatkowe uziemienie lub, jeżeli warunki na to nie pozwalają należy je mostkować za pomocą taśmy miedzianej. Wolną końcówkę należy połączyć z głównym przewodem (pierścieniem) uziemienia lub też bezpośrednio z uziemieniem. Czynność ta powinna być przeprowadzona przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ilość miejsc uziemienia:
Co najmniej 2 na pomieszczenie. Ilość punktów odprowadzających ładunki z posadzki powinna zostać określona w dokumentacji technicznej. Zalecany sprzęt do pomiaru rezystancji uziemienia: Insulation Tester Metriso 2000 firmy Wambier lub porównywalny.
W celu osiągnięcia jednolitego odcienia całej powierzchni zaleca się stosowanie Sikafloor®‐262 AS N z tej samej partii produkcyjnej.

MOŻLIWOŚĆ OBCIĄŻENIA

Temperatura
podłoża
Ruch pieszy Lekkie obciążenie Pełne obciążenie
+10°C ~ 3 dni ~ 6 dni ~ 10 dni
+20°C ~ 2 dni ~ 4 dni ~ 7 dni
+30°C ~ 1 dzień ~ 2 dni ~ 5 dni

Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą być różne w zależności od warunków zewnętrznych.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA

W celu utrzymania estetycznego wyglądu posadzki, należy usuwać wszelkie wycieki, zachlapania itp. natychmiast po ich powstaniu. Posadzka musi być regularnie myta za pomocą szczotki rotacyjnej, myjki mechanicznej, wysokociśnieniowej, odkurzacza itp. Należy używać odpowiednich detergentów i wosków.
Stosowanie niestandardowych, agresywnych środków czyszczących lub zbyt wysokich stężeń środków czyszczących może powodować powstawanie przebarwień na powierzchni posadzki.
Szczegółowe informacje znajdują się w Zaleceniach stosowania Czyszczenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomocą środków czyszczących Diversey.