Fotokatalityczna akrylowa farba wewnętrzna Titanium IN biały

Producent: PIGMENT
SKU: Brak danych

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni ścian, a także sufitów wewnątrz pomieszczeń. Daje odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, matową powłokę przepuszczalną dla pary i gazów („oddychanie” ścian)

WŁAŚCIWOŚCI

  • Atest Higieniczny NIZP-PZH
  • Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii
  • Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd
  • Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego

187,65 341,10 

5L
10L

Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, po odpowiednim zagruntowaniu – drewno i materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę, dając gładkie, elastyczne powłoki. Powierzchniom wewnątrz pomieszczeń nadaje estetyczny i trwały wygląd. Lekko zabrudzoną powierzchnię farby można zmywać lekko wilgotną szmatką lub gąbką.
Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających. Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nano-technologii.

Właściwości fotokatalityczne:

Produkt jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary aldehydów, alkoholi (metanol, etanol, izopropanol), węglowodorów aromatycznych i alifatycznych (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, nafta, benzyna). Im większa powierzchnia pokryta jest farbą fotokatalityczną, tym też szybciej następuje ich usuwanie z otoczenia.

W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wobec nano-katalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi przy wykorzystaniu światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. W przypadku niedostatecznego oświetlenia naturalnego, w celu maksymalnego wykorzystania efektu działania farby, wskazane jest zainstalowanie doświetlenia. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach) wystarczy do przebiegu procesu.

 

DANE TECHNICZNE

powłoka: matowa
klasa odporności na szorowanie: 3 wg PN-EN 13300
gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,55 g / cm3
lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 25000÷30000 mPa.s
wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-9,0
zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 57,0÷59,0 % wag.
zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 μm
największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: Drobna do 100 μm
wydajność: 10-12 m2/l
czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY FOTOKATALITYCZNE