Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna weber.tec 901 30 L

Producent: WEBER
SKU: 100901300099

Emulsja bitumiczna o różnorodnym zastosowaniu

weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i jastrychów cementowo-bitumicznych. Ze względu na kompatybilność z cementem weber.tec 901 jest stabilną wodną emulsją bitumiczną.

WŁAŚCIWOŚCI

  • przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
  • wysoka zawartość części stałych
  • odporność na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje

 

454,50  369,51  netto

18 w magazynie

Może być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujących oraz do jastrychów. Ze względu na rozmiar cząstek emulsji (wnikają one w system porów i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech wodoszczelności i zwiększa ich odporność na substancje agresywne. Działanie uplastyczniające emulsji weber.tec 901 wpływa korzystnie na współczynnik w/c i ułatwia aplikację.
Obszary zastosowań:

  • jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,
  • jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odporności na agresję chemiczną,
  • do wykonywania powłok ochronnych elementów konstrukcji w gruncie,
  • do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie,
  • preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber. tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Supeflex 100 S, weber.tec 915.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: płynna
Kolor: czarny, czerwonoczarny
Gęstość: ok. 1 kg/dm3
Sposób nanoszenia: pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy
Sucha pozostałość: 60%
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej μ: ok. 800
Dokumenty odniesienia AT-2009-02-1628-2
DZ 1628-2/01/14

 

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Emulsja weber.tec 901 jest dostarczana, jako produkt gotowy do zastosowania. Przed użyciem należy ją jedynie starannie przemieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Gruntowanie pod hydroizolacje z mas KMB Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber. tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić ręcznie (szczotka, pędzel, wałek). Możliwe jest nakładanie natryskowe. Proporcje rozcieńczenia wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część weber.tec 901 na 15 części czystej wody. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania właściwej hydroizolacji.
Wykonywanie powłok ochronno-hydroizolacyjnych Nanoszenie weber.tec 901 wykonuje się za pomocą pędzla szczotki lub wałka, ewentualnie aparatem natryskowym. Należy tak dobrać czas nakładania, aby preparat zdążył wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie powłoka może wysychać już po kilkunastu minutach, w niesprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych czas schnięcia może się przedłużyć nawet do kilku godzin. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy weber.tec 901 rozcieńczyć, dodając 30-70% czystej wody. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni wykonać jedno lub (co zalecane), dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym weber.tec 901. Ułożenie warstw ochronnych oraz zasypanie wykopu jest możliwe po całkowitym wyschnięciu weber.tec 901. Uszczelnionych ścian nie wolno obsypywać gruzem, ani też grubym kruszywem.
Stosowanie jako dodatek (modyfikator) do zapraw Emulsja weber.tec 901 szczególnie sprawdza się przy murowaniu szachów, szybów, studzienek itp. jak również betonowaniu podbudów w/w. obiektów jako dodatek do zapraw murarskich, tynków zaporowych, zapraw spoinujących, do izolacji dna, do prac wykańczających rynien odpływowych, odsadzek, itp. Przy zabezpieczaniu podziemnych powierzchni betonowych można zastosować tynk cementowy o gr. 1,5 cm z dodatkiem weber. tec 901. Nie związany tynk z dodatkiem weber.tec 901 należy zabezpieczyć przez przemalowanie rozcieńczonym weber.tec 901 – do 1 części emulsji dodać 10-20% czystej wody. Powłoka zabezpieczająca zamyka pory powierzchni oraz redukuje, zwłaszcza w miesiącach letnich, niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych. Po 10-24 godzinach wykonać w jednym przejściu powlokę z nierozcieńczonego weber.tec 901. Świeże warstwy ochronno-hydroizolacyjne chronić przed opadami atmosferycznymi. W celu wytworzenia w/w. zapraw cementowych (bez dodatku wapna) do wody zarobowej dodać 10-20% weber.tec 901. Dodatek emulsji bitumicznej nie wpływa na sposób przygotowania zaprawy. Zaleca się stosowanie cementu hutniczego. Należy przygotowywać takie ilości zaprawy cementowej, którą można zużyć w ciągu 1-2 godzin.

Czyszczenie narzędzi

Przed związaniem masy – wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +4ºC. Czas wyschnięcia zależy od temperatury i zastosowania, przy zastosowaniu jako powłoki około 6 godzin przy +20°C i 50% wilgotności względnej na suchym podłożu, dla zużycia 0,25 litra/m2. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.

ZUŻYCIE

Zużycie weber.tec 901 zależy od zastosowania. Do uzyskania 1m3 zaprawy (murarskie, tynkarskiej, jastrychu) potrzebne jest 20-25 litrów weber.tec 901). Zużycie weber.tec 901 jako powłoki ochronnej/hydroizolacyjnej zależy od chłonności podłoża i w przypadku dwóch warstw wynosi 400-500 g/m2.

OPAKOWANIA

Opakowanie 5 l, paleta 480 l
Opakowanie 30 l, paleta 540 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Uwaga: chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).