Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek ASOCRET-BM 25 kg

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980551800199

ASOCRET-BM zaprawa do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących murach

WŁAŚCIWOŚCI

  • jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem
  • wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny kapilarnie

ASOCRET-BM stosuje się do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. Służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej.

DANE TECHNICZNE

Baza: zaprawa cementowo-trasowa
Kolor: szary
Gęstość nasypowa: 1,2 g/cm³
Zapotrzebowanie na wodę: 33% = 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 2 kg/dm³
Czas obróbki: 1 godzina
Wytrzymałość: 4 N/mm2 po 1 dniu
10 N/mm2 po 7 dniach
15 N/mm2 po 28 dniach

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Obrabiane podłoże nie może zawierać gipsu. Odwierty należy starannie odpylić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

ASOCRET-BM należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem.

APLIKACJA

ASOCRET-BM należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące. Przy wykonywaniu przepony poziomej metodą odwiertów, wypełnione otwory należy ponownie nawiercić po ok. 16-24 godzinach w celu wprowadzenia płynu iniekcyjnego.

OPAKOWANIA

worek 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Magazynowanie: w suchych warunkach 12miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.