Krem iniekcyjny na bazie silanów AQUAFIN-i 380 550 ml

Producent: SCHOMBURG
SKU: 9804610004

AQUAFIN-i 380 krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej przepony poziomej

WŁAŚCIWOŚCI

  • gotowy do użycia
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • wykazuje działanie hydrofobizujące
  • duża głębokość wnikania
  • zatrzymuje transport kapilarny wody
  • wysoka zawartość substancji aktywnych
  • łatwe i bezpieczne zastosowanie
  • niewielkie zużycie
  • możliwość wykonywania iniekcji bezciśnieniowej
  • zbadany zgodnie z WTA – możliwość stosowania do stopnia przesiąknięcia wilgocią 95%

173,19  140,80  netto

2 w magazynie

AQUAFIN-i 380 służy do wykonywania wtórnych przepon poziomych  w murach z np. cegieł, klinkieru, piaskowca wapnistego, kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE

Baza: silan
Konsystencja: kremowa
Barwa: biała, po wyschnięciu transparentna
Ciężar właściwy: ok. 0,9 g/cm³
Zawartość substancji aktywnych: ok. 80 % wag.
Temperatura aplikacji/podłoża: +5 ºC do +30 ºC

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Z podłoża należy usunąć stare, zniszczone tynki, jastrychy i powłoki malarskie do 80 cm nad widocznym (lub wyznaczonym za pośrednictwem badań) obszarem uszkodzenia. Zmurszałe spoiny w murach należy usunąć na głębokość ok. 2 cm, a powierzchnię oczyścić mechanicznie. Do naprawy spoin w murach zaleca się produkt THERMOPAL-GP11. Podczas stosowania urządzeń niskociśnieniowych zaleca się uszczelnienie obszaru iniekcji zaprawą AQUAFIN-1K.

APLIKACJA

Przygotowanie:
Niezależnie od zawilgocenia materiału budowlanego rozprowadzenie w obszarze iniekcji jest bardzo dobra. Nawet przy wysokim stopniu zawilgocenia uzyskuje się skuteczną przeponę poziomą.

Iniekcja bezciśnieniowa:
Usunąć stare tynki i powłoki do 80 cm poza określoną wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badań, strefę skażoną solami lub zawilgoconą.

Odstęp między wierconymi otworami oraz rozmieszczenie otworów (w jednym lub dwóch rzędach) zależy od chłonności muru. Im mniejszy jest odstęp między otworami, tym większa skuteczność zastosowanego środka.
Do wiercenia otworów zaleca się stosowanie elektropneumatycznych narzędzi wiertniczych (np. Hilti) z odpowiednim wiertłem, które pracują niemal bezwibracyjnie. Otwory o średnicy min. 12 mm rozmieszcza się z reguły w odstępach ok. 10 –12,5 cm pod kątem 0°-45°.

Głębokość otworów wynosi ok. 2 cm mniej niż grubość muru. Przy ustalaniu kąta nachylenia otworów należy pamiętać, aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną spoinę wsporną, a w przypadku grubych murów – przez co najmniej dwie.
W przypadku podłoży o niskiej chłonności lub niechłonnych zaleca się rozmieszczenie otworów w dwóch rzędach w obszarze spoiny.
Różnica wysokości powinna wówczas wynosić < 8 cm.
W murach o grubości powyżej 60 cm zaleca się iniekcję ciśnieniową dwustronną.

Przed iniekcją należy starannie usunąć pył wiertniczy, aby zapewnić jak najwyższe wchłanianie substancji aktywnych przez mur. Iniekcję wykonuje się przy użyciu ręcznego pistoletu iniekcyjnego z dołączoną do zestawu końcówką. Przez powolne wyciskanie kremu AQUAFIN-i380 przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej należy osiągnąć całkowite wypełnienie otworów. Następnie wywiercone otwory należy zamknąć zaprawą tynkarską THERMOPAL.

Iniekcja ciśnieniowa:
Głębokość otworów przy iniekcji ciśnieniowej wynosi ok. 5 cm mniej niż grubość muru. Otwory wiertnicze należy rozmieścić analogicznie do metody bezciśnieniowej i obsadzić w nich pakery iniekcyjne.

W przypadku murów z dużą ilością pustek, wykonanych z pustaków, w których znajdują się rysy lub otwarte spoiny do 5 mm przed właściwą iniekcją do otworów należy wtłoczyć zaprawę ASOCRET-BM.

Po wyschnięciu zaprawy wypełniającej otwór ponownie nawiercić i wykonać iniekcję kremu AQUAFIN-i380 pod ciśnieniem < 10 bar. Iniekcję prowadzić do momentu aż przyległa spoina wypełniona zostanie preparatem AQUAFIN-i380, osiągając efekt matowo-błyszczący. Po iniekcji należy usunąć pakery iniekcyjne, otwory należy zamknąć zaprawą tynkarską THERMOPAL.

Zabiegi uzupełniające:
Po wykonaniu wtórnej przepony poziomej przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murze dodatkowo wymagane są odpowiednie zabiegi uzupełniające. Należą do nich przede wszystkim naprawa tynku zaprawą THERMOPAL, uszczelnienie powierzchni zewnętrznych w obrębie gruntu przy użyciu AQUAFIN-2K/M-PLUS,
AQUAFIN-RS300, COMBIDIC-2K-PREMIUM lub COMBIDIC-2K-CLASIC, a także wykonanie drenażu wg DIN 4095 oraz usunięcie ewentualnych usterek techniczno-budowlanych.

Wskazówki:
• Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem AQUAFIN- i 380.
• Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do hydrofobizacji powierzchni alkalicznych, jak np. beton, tynk, mur, itp.

ZUŻYCIE

Średnica wierconych otworów: 12 mm
Głębokość wierconych otworów – Grubość muru -2 cm
Odstęp między wierconymi otworami 12,5 cm

Grubość ściany Głębokość otworów Ilość wypełnienia na otwór Zużycie na mb Wydajność na 550 ml
11,5 cm ok. 9,5 cm ok. 11 ml ok. 88 ml ok. 6,4 m
24,0 cm ok. 22,0 cm ok. 25 ml ok. 200 ml ok. 2,8m
36,0 cm ok. 34,0 cm ok. 38 ml ok. 304 ml ok. 1,8 m
42,0 cm ok. 40,0 cm ok. 45 ml ok. 360 ml ok. 1,5 m

 

OPAKOWANIA

kiełbaski 550 ml

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Czas składowania: chronić przed mrozem, min. 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym pojemniku