Mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-1K 25 kg

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980428002599

AQUAFIN-1K mineralna, sztywna zaprawa uszczelniająca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek, wodoszczelna

WŁAŚCIWOŚCI

  • sztywna zaprawa uszczelniająca
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • do ścian i posadzek
  • wodoszczelna
  • do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach
  • wiążąca hydraulicznie
  • łatwa i ekonomiczna w stosowaniu
  • może być nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem
  • wiąże bez gruntowania na matowo-wilgotnych podłożach
  • dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie

AQUAFIN-1K służy do uszczelnienia w obszarze gruntu przed oddziaływaniem wilgoci gruntowej, jak również przed działaniem wody naporowej od wewnątrz

 

DANE TECHNICZNE

Baza: piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm³
Czas obrabialności *): ok. 60 minut
Temperatura podłoża/aplikacji: +5 °C do +30 °C
Proporcje mieszania: ok. 6,7 l wody na 25 kg AQUAFIN-1K
ok. 1,6 l wody na 6 kg AQUAFIN-1K
Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność), wg PN-EN 1542;2000: > 1,0 N/mm² po 28dniach
Wodoszczelność, zgodnie z EN 12390-8 (PG MDS),28d 1,5 bar: potwierdzono
negatywne ciśnienie wody: 1,5 bara
Wodoszczelność związanej warstwy wg PG MDS,(10 m WS): potwierdzono
Obciążalność *) (odporność na): – ruch pieszy po ok. 1 dniu
– woda naporowa po ok. 7 dniach

*) w +20 °C oraz 60 % względnej wilgotności powietrza

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd żwirowych, nadlewek, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, farby, warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. Podłoże powinno być wilgotne, ale bez zastoin wody.
Odpowiednie podłoża to: beton o gęstej strukturze, tynk cementowy, cementowo-wapienny, mury o pełnych spoinach. Podłoża makroporowate np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe oraz nierówne mury należy wyrównać zaprawą cementową.
Na styku ściany i posadzki oraz w narożach nanieść zaprawę AQUAFIN-1K oraz wykonać fasetę metodą „świeże na świeże” o minimalnym promieniu ok. 4 cm przy użyciu zaprawy np. ASOCRET-M30 lub zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ.

Nawilżyć podłoże tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN-1K było matowo-wilgotne. Silnie chłonne i lekko sypkie podłoża należy zagruntować ASO-Unigrund i pozostawić do wyschnięcia przed kolejnymi operacjami roboczymi.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego pojemnika do mieszania wlać ok. 1,6 l / (na worek 6kg) lub 6,7 l (na worek 25kg)czystej wody i mieszać, dodając suchej zaprawy, aż do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej masy. Czas mieszania przy zastosowaniu mocnego mieszadła (ok. 500–700 obr./min) wynosi ok. 2 -3 minut.

APLIKACJA

AQUAFIN-1K nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwóch etapach roboczych. Drugi oraz kolejne etapy robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub kolejnymi powłokami (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20 °C/60 %). Warstwa o równomiernej grubości osiągana jest przy użyciu pacy zębatej 4 -6 mm i późniejszym wygładzeniu. Należy unikać nanoszenia podczas jednej operacji ilości większych niż 2 kg/m², ponieważ z uwagi na wysoką zawartość środka wiążącego w warstwie uszczelniającej mogą powstawać rysy.

Ochrona izolacji w obszarze gruntu:
Należy stosować płyty ochronno-drenażowe aby zabezpieczyć uszczelnienia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Warstwy ochronne nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu. Płyty drenażowe i ochronne wkleić przy użyciu np. COMBIDIC-2K-CLASSIC lub COMBIDIC-2K-PREMIUM.

Czyszczenie narzędzi: wodą w stanie świeżym, zaschnięty materiał jest trudny do usunięcia

Wskazówki:
•Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem AQUAFIN-1K.
•Podłoże powinno być matowo-wilgotne. Unikać zastoin wody.
• Po stwardnieniu powłoki powierzchnię należy utrzymywać w stanie wilgotnym co najmniej przez 24 godziny.
• Świeżą powłokę chronić przed deszczem, wiatrem, mrozem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
• W przypadku silnego nasłonecznienia unikać pracy na słońcu. Pracować w zacienionych obszarach.
• Nośność podłoża jest warunkiem uzyskania dobrej przyczepnosci. Substancje zmniejszające przywieranie należy całkowicie usunąć. Odpowiednie metody przygotowania podłoża to: czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, piaskowanie, hydro-piaskowanie lub czyszczenie materiałami sciernymi. Ostatni etap roboczy stanowi czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem.
• Aby zapewnić całkowitą hydratację cementu, powłokę należy wystarczająco długo utrzymywać w stanie wilgotnym (stała względna wilgotność powietrza > 80%) oraz chronić przed wyschnięciem. Wymaga to zazwyczaj 7 dni. W tym czasie po aplikacji należy także unikać tworzenia się skroplin lub zalegania wody na nałożonej warstwie.
• Do już stężonej zaprawy AQUAFIN-1K nie należy dodawać wody ani świeżej zaprawy, powodując ponowne osiągnięcie konsystencji odpowiedniej do obróbki. Istnieje ryzyko, że zaprawa nie osiągnie pełnej wytrzymałości!
• W przypadku podłoży narażonych na późniejsze powstawanie rys stosować AQUAFIN-RS300 lub AQUAFIN-2K/M-PLUS, w zależności od obszaru zastosowania.

ZUŻYCIE

Rodzaj obciążenia / Zużycie materiału / Grubość warstwy po wyschnięciu:
•Wilgoć gruntowa/woda opadowa niezalegająca: 3,5 kg/m²/ok. 2,0 mm
• Woda opadowa zalegająca/woda naporowa: 4,5 kg/m²/ok. 2,5 mm

OPAKOWANIA

worek 25kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie zużyć w jak najkrótszym czasie.

Produkty podobne