Litowo‐polimerowy preparat do powierzchni betonowych Nanoseal 20 L

Producent: BAUTECH
SKU: 920105200099

NANOSEAL litowo‐polimerowy, pielęgnujący, wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych
n
n

WŁAŚCIWOŚCI

  • Zabezpiecza beton przed szybkim odparowaniem wody
  • Ogranicza do minimum pojawianie się rys skurczowych
  • Zapewnia ochronę przed pyleniem poprzez zwiększenie odporności na ścieranie
  • Ogranicza wchłanianie olejów zwiększając ochronę przed zabrudzeniami
  • Łatwość aplikacji
  • Gotowy do użycia

 

1 284,00  1 043,90  netto

Brak w magazynie

NANOSEAL to wysokowydajny, chemiczny pielęgnator i uszczelniacz do powierzchni betonowych. Najnowsza technologia wykorzystująca elementy NANOTECHNOLOGII® związków polimerowych i krzemowo‐litowych o najwyższych modułach krzemianowych, dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia. Preparat na bazie krzemianu litu głęboko penetruje warstwę betonu, reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą, szczelną i zwarta strukturę.
Dzięki zastosowaniu NANOSEAL nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia pozostaje cały czas strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty posadzki. Powierzchnia zabezpieczona preparatem NANOSEAL jest łatwa w utrzymaniu w czystości.

Do stosowania na starych jak i nowo wykonywanych posadzkach betonowych w magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, obiektach handlowych i sakralnych.
UWAGA: Ze względu na modyfikację polimerami produkt nie znajduje zastosowania w technologii betonów polerowanych (szlifowanych). Najlepsze efekty uzyskuje się na posadzkach betonowych zacieranych mechanicznie.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość, g/cm3 ok. 1,0
Ilość warstw 1 lub 2
Czas schnięcia, 20oC ok. 1 ‐ 2 godz.
Odporność chemiczna m.in. oleje, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Wzrost odporności na ścieranie na tarczy Boehmego w porównaniu z betonem wzorcowym o 30%
Zmniejszenia szybkości parowania wody w porównaniu z betonem wzorcowym
wg EN 13579 :2002
o 27%
Zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem wzorcowym
wg EN 1062‐3
o 55 %

 

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

NANOSEAL jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.
CHRONIĆ PRZED PRZEMRAŻANIEM.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nowo wykonywane posadzki:
Po zakończeniu procesu zacierania jednak nie wcześniej niż w momencie, gdy na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, preparat należy nanosić równomiernie na suchą nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 ‐ 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15‐20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).
Nie należy zwlekać z nanoszeniem preparatu, gdyż opóźnienie pielęgnacji spowoduje obniżenie jego skuteczności.
Po wyschnięciu preparatu można przystąpić do dalszego procesu zabezpieczania i wybłyszczania posadzki poprzez aplikację preparatu NANOCOAT zgodnie z jego kartą techniczną. Nierównomierne rozłożenie, pozostawienie kałuż preparatu NANOSEAL może spowodować powstanie białych wykwitów soli na powierzchni posadzki. Należy wówczas wyczyścić posadzkę za pomocą automatycznej szorowarki celem usunięcia wszelkich osadów, przed przystąpieniem do aplikacji preparatu NANOCOAT.

Posadzki istniejące:
Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do aplikacji preparatu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. Przy stosowaniu na pylące nawierzchnie dla osiągnięcia najlepszego rezultatu, zaleca się przed aplikacją przeszlifowanie powierzchni w celu usunięcia najsłabszej warstwy posadzki. Następnie nanieść metodą natryskową preparat NANOSEAL w ilości 0,2 ‐ 0,25 l/m2 zapewniając równomierne zwilżenie podłoża przez 15‐20 minut, w miejsca wysychające szybciej należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy). W przypadku podłoży porowatych lub pylących zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu. Aplikację powtarzamy po wyschnięciu warstwy pierwszej. Po wyschnięciu preparatu można przystąpić do dalszego procesu zabezpieczania i wybłyszczania posadzki poprzez aplikację preparatu NANOCOAT zgodnie z jego kartą techniczną. Nierównomierne rozłożenie, pozostawienie kałuż preparatu NANOSEAL może spowodować powstanie białych wykwitów soli na powierzchni posadzki. Należy wówczas wyczyścić posadzkę za pomocą automatycznej szorowarki celem usunięcia wszelkich osadów, przed przystąpieniem do aplikacji preparatu NANOCOAT.

UWAGA: W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zaleca się utrzymywanie posadzki w stanie suchym co pozwoli uniknąć powierzchniowych wysoleń. Deklarowana odporność i wytrzymałość uzyskane zostaną po około 28 dniach od aplikacji. Podczas użytkowania powierzchnia będzie zwiększać swoją twardość, wytrzymałość oraz połysk. W przypadku gdy w betonie znajdować będą się kruszywa reaktywne możliwe jest wystąpienie reakcji (AAR) charakteryzującej się pojawieniem kraterów lub małych dziurek na powierzchni posadzki. W przypadku aplikacji na nawierzchnie pylące i porowate zużycie będzie inne od zalecanego. Zalecane jest wykonanie pola próbnego.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +30°C.
Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą.
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.

ZUŻYCIE

0,10 ‐ 0,25 l/m2
Wydajność w zależności od chłonności podłoża 1 litr na 4 ‐10 m2

OPAKOWANIA

20 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. CHRONIĆ PRZED MROZEM.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć wodą z mydłem. Preparat jest alkaliczny i może spowodować podrażnienie oczu i skóry. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat nie jest środkiem szkodliwym dla środowiska. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.