Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych Bauseal 10 L

Producent: BAUTECH
SKU: 920118100099

Bauseal® jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej do impregnacji posadzek przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Gotowy do użycia
  • Nie żółknie
  • Łatwy w nakładaniu
  • Impregnuje i utwardza beton
  • Ogranicza pyleniu
  • Ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki

 

Bauseal® jest gotowym do użycia roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej.

  • Do stosowania na nowowykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach BAUFLOOR® w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody
  • Do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
  • Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem

 

DANE TECHNICZNE

Wydajność 1 litr / 8-10 m2
Ilość warstw 1
Czas schnięcia w temp. +20°C ok. 24 godz.
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BAUSEAL® jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Bauseal® należy układać na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
UWAGA! Zbyt gruba warstwa Bauseal® spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa impregnatu może łuszczyć się z po-wierzchni posadzki. Ze względu na niewielką grubość impregnatu Bauseal® należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu ksylenem.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5 do +25°C.

ZUŻYCIE

od 0,125 l do 0,100 l na 1 m2

OPAKOWANIA

10 litrów

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć ksylenem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Preparat jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.