Samopoziomująca posadzka przemysłowa weber.floor 4610 Industry Top 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 104610250099

Samopoziomująca posadzka przemysłowa dla dużych obciążeń, grubość 4-15 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • cementowy
 • samopoziomujący
 • wysoka odporność na ścieranie
 • odporność na duże obciążenia transportowe
 • szybkotwardniejący
 • ruch pieszy po 1-3 godzinach
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 •  może służyć jako podkład pod farby i posadzki żywiczne
 • paroprzepuszczalny

224,50  182,52  netto

6 w magazynie

Posadzka samopopoziomująca weber.floor 4610 Industry Top wchodzi w skład systemu wykonywania nowych oraz renowacji istniejących posadzek przemysłowych i jest przeznaczona do:

 • szybkiego wykonywania równych, gładkich i dokładnie wypoziomowanych posadzek obciążonych lekkim, średnim i dużym ruchem transportowym oraz poddawanych intensywnemu ścieraniu
 • stosowania wewnątrz budynków w obiektach nowych i remontowanych, na nośnych podłożach betonowych, w obiektach przemysłowych, halach produkcyjnych, magazynach, sklepach, garażach, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej itp.
 • posadzka w stonowanym, niejednolitym szarym kolorze. W celu podwyższenia odporności na zabrudzenia, powierzchnię można zabezpieczyć odpowiednimi impregnatami np. zestawem weber.floor HARDELITH i weber.floor LIT protect.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 5,0 l/25 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 35 N/mm² (C35)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 10 N/mm² (F10)
Odporność na ścieranie BCA AR 0,5
Klasa antypoślizgowości R10
Rozpływność 220 – 240 mm (pierścień 68 x 35 mm)
Czas zużycia ok. 15 min.*
Grubość warstwy 4 – 15 mm (rekomendowana 6 – 8 mm)
Szybkość układania – pompą: ok. 300 m²/godz.
– ręcznie: ok. 50 m²/godz.
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania – dla ruchu pieszego: 1 – 3 godz.*
– lekkie obciążenia: 1 dzień
– pełne obciążenie: 7 dni
– układanie posadzek żywicznych: min. 3 dni.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Istniejące spękania należy naprawić np. żywicą weber.tec EP10 i klamrami stalowymi. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm². Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 zgodnie z opisem w karcie technicznej. Jeżeli wytrzymałość podłoża wynosi 1,0-1,5 N/mm² lub jest ono nierówne należy najpierw wykonać podkład z zaprawy weber.floor 4602 Industry Base Extra. Do wzmacniania podłoża można również zastosować głęboko penetrującą zywicę epoksydową weber.tec EP 19.
Po procesie wzmacniania żywicą należy zawsze sprawdzić parametry podłoża . Następnie do gruntowania zastosować żywicę epoksydową weber.tec EP 10 zgodnie z opisem w karcie technicznej. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 5,0 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. weber.floor 4610 Industry Top zaleca się nakładać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).
Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. W takim przypadku do odmierzonej wody wsypać suchą mieszankę i mieszać przez 2-3 min. za mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.
W okresach zimowych materiał należy przed wymieszaniem przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływności zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

APLIKACJA

W przypadku układania mechanicznego szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 10-12 m (szerokość pola jest uzależniona m.in. od wydajności pompy i grubości układanej warstwy). Duże powierzchnie podzielić na pola robocze przy użyciu samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965.
Zaprawę weber.floor 4610 Industry Top wylewać na podłoże warstwą o grubości 4–15 mm, pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę wygładzić pacą zębatą. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni pola roboczego. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnym polu. Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy.
Jeżeli posadzka będzie narażona na zawilgocenie i działanie substancji chemicznych, jak: oleje, rozpuszczalniki, kwasy itp., to jej powierzchnia musi być zabezpieczona odpowiednią powłoką ochronną.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%, wilgotnośc powietrza 50-70%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkty podobne