Barwna żywica epoksydowa Nexler EPOLIS WE-200 RAL 7023 15 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710312150099

Nexler Epolis WE-200 jest barwioną, bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową kompozycją epoksydową przeznaczoną do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych jak również renowacji używanych powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI

 • łatwość w aplikacji,
 • bardzo dobra zdolność krycia,
 • znakomita przyczepność do betonu,
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • zwiększenie odporności chemicznej podłoży,
 • paroprzepuszczalność,
 • spełnienie wysokich wymogów higienicznych (wyrób bezrozpuszczalnikowy, wodorozcieńczalny),
 • możliwość uzyskania powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości,
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności max. 10%),
 • produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.

815,40  662,93  netto

10 w magazynie

 • do zabezpieczania i ochrony podłoży mineralnych (beton, zaprawy cementowe, jastrychy mineralne, gładzie gipsowe itp.),
 • w miejscach występowania intensywnych obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem pieszym, wózków widłowych i innych pojazdów na kołach ogumionych,
 • do pomieszczeń narażonych na stałe zawilgocenie (np. piwnice),
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • do powierzchni pionowych i poziomych,
 • do stosowania w garażach, parkingach, magazynach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych,
 • do wykonywania oznakowań poziomych i pionowych na ciągach komunikacyjnych,
 • do zabezpieczania powłokowego nowych podłoży oraz renowacji używanych powierzchni.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,30 g/cm3± 5%
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników: 25 min.
Odporność na ścieranie (test Tabera): <3000
Przyczepność kompozycji do zagruntowanego podkładu betonowego: >2 MPa
Odporność na uderzenie wg PN-EN ISO 6272-1: klasa 1
Lepkość (kubek Forda ø 8 mm) w +25°C (wg. PN-EN ISO 2431): 135s
Reakcja na ogień (w systemie): Bfl-s1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY EPOKSYDOWEBARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki:
• beton klasy min. C20/25,
• bez mleczka cementowego, równe, zatarte na ostro
• wysezonowane do czasu osiągnięcia oczekiwanych parametrów
• wytrzymałość metodą ,,pull-off’’ co najmniej 1,5 MPa
• przeszlifowane, odpylone i odtłuszczone,
• wilgotność betonu max. 10%
Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów, a także w miarę możliwości suche (wilgotność max. 10%). W przypadku nakładania na bardzo gładkie i szczelne podłoża, należy je odpowiednio mechanicznie przygotować (uszorstnić). Należy uzyskać odpowiednią, przyczepną, chłonną powierzchnię o otwartej strukturze porów. Wytrzymałość podłoża musi być dostosowana do obciążeń użytkowych. Tynki cementowe powinny odpowiadać klasie CS IV. Przed ułożeniem powłoki na słabszym chłonnym podłożu należy zastosować kompozycję Nexler EPOLIS WE-100.
Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Składniki A i B dostarczane są w odpowiednich proporcjach mieszania. Składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia wypełniacza mineralnego. Następnie dodać całkowitą ilość składnika B i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o szybkości 300-600 obr./min przez około 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać do naczynia roboczego i ponownie wymieszać.
Dopuszczalny czas stosowania wymieszanego materiału w temp. +20°C wynosi do 25 min.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wylać przygotowaną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić wałkiem lub kauczukową raklą oraz wyrównać wałkiem. W razie potrzeby powtórzyć gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Porowata powierzchnia lub źle zaimpregnowane podłoże spowoduje powstawanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej. Jeżeli podłoże jest suche, do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć 5% dodatkiem wody, a następnie nanosić za pomocą pędzla lub wałka na przygotowane podłoże, rozprowadzając cienką, równomierną warstwą. Następną warstwę można nakładać po około 12-24 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy nakładać bez rozcieńczania wodą. Po przerwie dłuższej niż 48 godzin powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
W celu wykonania powierzchni antypoślizgowej po utwardzeniu pierwszej warstwy gruntującej należy nałożyć drugą warstwę. Świeżą, jeszcze mokrą warstwę farby należy całkowicie zasypać suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,8mm lub 1,0-1,6mm. Frakcja użytego piasku będzie decydowała o stopniu szorstkości powierzchni. Po związaniu farby nadmiar piasku należy zmieść, a powierzchnię lekko przeszlifować w celu usunięcia luźnych ziaren kruszywa i dokładnie odkurzyć. Na suchą powierzchnię należy nałożyć za pomocą wałka kolejną warstwę farby. Każda kolejna warstwa zmniejsza szorstkość posadzki.
Poszczególne partie produktu mogą nieznacznie różnić się odcieniem koloru. Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej.

Posadzka może być oddana do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 16-24 godzinach w temp. +20°C. Przed wejściem musi być wykonana stosowna próba. Pełne parametry użytkowe uzyskuje się w czasie 7-10 dni w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu, które następuje po około 14 dniach. Wygląd wykonanej posadzki jest zależny od temperatury i wilgotności otoczenia oraz chłonności podłoża. W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.
W sprawach trudnych technicznie, zadaniach specjalnych prosimy zwracać się do przedstawicieli handlowych lub bezpośrednio do producenta. Deklarujemy pomoc techniczną w zakresie doboru materiałów i sposobów wykonania posadzki.

Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym).

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od +12 do +27°C, przy wilgotności względnej powietrza max 70%. Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o min 3°C wyższa od temperatury punktu rosy aż do całkowitego utwardzenia materiału. Wszystkie materiały do wykonywania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w warunkach, w których będzie wykonywana posadzka.
Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności przed prowadzeniem prac spawalniczych. W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja.

ZUŻYCIE

w zależności od wersji użycia: 0,2 ÷ 0,4 kg/m2/warstwę

OPAKOWANIA

(Pojemnik A + pojemnik B) – 15 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu.

UWAGI

Użytkownik wyrobu zobowiązany jest do używania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. We wszystkich przypadkach zalecane jest przeprowadzenie stosownej próby.