Niepylący, elastyczny cementowy klej do płytek weber ZP414 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100414250099

weber ZP414 jest niepylącym, elastycznym klejem cementowym. Do układania gresu, glazury, terakoty, a także kamienia naturalnego, stosowanym wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI

 • C2TE
 • średniowarstwowy 2-15 mm
 • do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
 • do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
 • mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • do stref mokrych
 • na balkony, tarasy, cokoły
 • na ogrzewanie podłogowe
 • na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej.

Zaprawa klejąca weber ZP414 została wyprodukowana w innowacyjnej technologii redukującej pylenie podczas przesypywania i mieszania, dlatego jest szczególnie polecana do prowadzenia prac w pomieszczeniach zamkniętych. Znaczne ograniczenie stopnia zakurzenia pyłem cementowym i zapylenia powietrza, poprawia w odczuwalny sposób komfort pracy i skraca czas prac porządkowych. Zaprawa klejąca weber ZP414 może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budownictwie mieszkaniowym oraz na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym, np. posadzki w obiektach handlowych i przemysłowych. Jest ona przeznaczona do układania płytek glazury i terakoty, gresowych i z nienasiąkliwego kamienia i klinkieru na ścianach i podłogach. Podłożem pod okładziny może być:

 • beton
 • tynk cementowy i cementowo –wapienny;
 • tynk gipsowy
 • płyty gipsowo-kartonowe i wiórowo-cementowe
 • jastrych cementowy i anhydrytowy;
 • płyty OSB
 • stare powłoki malarskie
 • istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko
 • ogrzewanie podłogowe
 • płyty termoizolacyjne
 • surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne,
  silikatowe i inne tego typu materiały budowlane.

Zaprawa może służyć do wyrównywania powierzchni pod układane płytki (grubość jednej warstwy wynosi 2-15 mm) oraz do murowania niewielkich elementów, np. osłon wanny lub brodzika, itp. Zaprawa może być stosowana na zewnątrz, ale należy użyć płytki mrozoodporne.

 

DANE TECHNICZNE

Czas dojrzewania 5 min
Czas otwarty 30 min
Czas korekcji 20 min
Czas gotowości do użycia (temp. ok. 20°C) 4 h
Minimalna grubość 2 mm
Maksymalna grubość warstwy 15 mm
Spływ ≤0,5 mm
Przyczepność ≥1,0 N/mm²
Pełna wytrzymalość po 3 dniach
Ruch pieszych/fugowanie po 24 godzinach

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – ŁAZIENKI, KUCHNIESYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, stabilne, odtłuszczone i oczyszczone z mleczka cementowego, pyłów, kurzu, klejów i pozostałości zapraw, które mogą pogorszyć przyczepność. Podłoże należy naprawić i wyrównać. Nierówności do 15 mm można wyrównać za pomocą zaprawy weber ZP414. Do napraw o grubości >15 mm, zaleca się stosować zaprawy do wyrównywania i napraw weber ZT601 lub weber ZT602. Naprawy powierzchni poziomych można przeprowadzać z użyciem podkładów podłogowych weber.floor. Po naprawie i wyrównaniu podłoże pozostawić do stwardnienia na ok. 24 godziny. W pomieszczeniach narażonych na wykraplanie pary wodnej, zaleca się zaimpregnować ściany płynem gruntującym weber.prim start. W strefach mokrych, w zależności od stopnia intensywności oddziaływania wody, zaleca się pokryć podłoże płynną folią uszczelniającą weber.tec 822. W miejscach połączeń ściana-ściana, ściana-podłoga, przejścia rur, należy zastosować taśmę uszczelniającą 120/70.
W przypadku podłoży o znacznej chłonności i/lub porowatości należy nałożyć 1-2 warstwy płynu gruntującego weber.prim start, a na podłoża gipsowe płynu głęboko penetrującego weber PG212. W przypadku klejenia na gładkie, nienasiąkliwe podłoże (istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko), należy powierzchnię pokryć emulsją poprawiająca przyczepność weber.prim 803. Przed przyklejaniem płytek w systemach ogrzewania podłogowego, należy wygrzać podłoże, włączyć instalację grzewczą na 24 godziny, po czym wyłączyć i odczekać do ostygnięcia. Wilgotność jastrychów nie powinna przekraczać: cementowych – 4, 0%; anhydrytowych: 0, 5%, podłoży gipsowych- 1, 0% wagowo. W celu przyspieszenia prac oraz zmniejszenia zużycia zaprawy, na powierzchniach poziomych zaleca się stosowanie mas samopoziomujących Weber

APLIKACJA

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (6,25-6,75 l/25 kg zaprawy) i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Po wymieszaniu pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 4 godzin od rozmieszania.

Zaprawę nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując warstwę kontaktową. Następnie rozprowadzać zaprawę krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy jest uzależniona od wielkości płytek.
Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę maksymalnie do 30 minut od momentu nałożenia zaprawy na podłoże – przed pojawianiem się matowego „naskórka”. Przyklejać płytki, przyciskając mocno do zaprawy, jednocześnie lekko przesuwając. Prawidłowo ułożone płytki ścienne powinny być pokryte na spodniej powierzchni klejem w 80-90%. Powierzchnie poziome układać metodą kombinowaną, polegająca na pokrywaniu klejem zarówno podłoża jak i płytki, dla zapewnienia 100% pokrycia klejem jej spodniej powierzchni. Po przyklejeniu położenie płytki można skorygować jeszcze przez około 20 minut. Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości, stosując krzyżyki dystansowe. Płytki spoinować po 24 godzinach. Do spoinowania zaleca się stosować zaprawy fugowe weber.fug 877. W zastosowaniach na zewnątrz należy zapewnić spadek od ściany minimum 2%. Do wykonania spadku można zastosować zaprawę weber ZT601, weber.floor 1000 lub weber.floor RAPID. W miejscach występowania w podłożu dylatacji, szczelin skurczowych, połączeń prefabrykatów, należy wykonać dylatacje płytek. Dylatacje w podłożu muszą pokrywać się z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Pola większe niż 5x5m wewnątrz, należy również oddzielić szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach i tarasach, powinien wynosić 2-5m. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku należy wypełniać elastycznymi masami na bazie silikonu, np. weber.fug 881 lub weber.fug 882.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.Prace należy wykonywać w suchych warunkach.

ZUŻYCIE

2-6 kg/m²

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz oznaczenie zakładu produkcyjnego, umieszczone są na boku worka. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Niniejsza karta techniczna określa ogólny zakres stosowania wyrobu. Producent gwarantuje jakość wyrobu, a nie jego skuteczne zastosowanie. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcą Technicznym Weber. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Produkty podobne