Roztwór impregnujący do przekształcania szkodliwych soli budowlanych ESCO-FLUAT 10 kg

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980414600199

ESCO-FLUAT roztwór impregnujący do przekształcania szkodliwych soli budowlanych w sole nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie

WŁAŚCIWOŚCI

  • Dzięki preparatowi ESCO-FLUAT szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) zostają przekształcone w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie.
  • Przekształcanie soli środkiem ESCO-FLUAT jest zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynków renowacyjnych THERMOPAL.
  • Przez zastosowanie preparatu ESCO-FLUAT ograniczona zostaje wędrówka łatworozpuszczalnych soli do świeżego tynku renowacyjnego w czasie wiązania.

ESCO-FLUAT stosuje się przy renowacji zasolonych murów jako roztwór impregnujący do przekształcania szkodliwych soli budowlanych w sole nierozpuszczalne

DANE TECHNICZNE

Baza: wodny roztwór sześciofluorokrzemianowy

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

APLIKACJA

Skażone i uszkodzone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Spoiny wykuć na głębokość 2 cm. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Obrabiane powierzchnie powinny być najbardziej jak to możliwe suche.
Tak przygotowany mur należy 1-2 krotnie nasycić preparatem (w zależności od zasolenia i chłonności).

Nasycanie jednokrotne:
1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 1 cz. obj. wody

Nasycanie dwukrotne:
1. zabieg: 1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 2 cz. obj. wody
2. zabieg: 1 cz. obj. ESCO-FLUAT i 1 cz. obj. wody

Między zabiegami należy zachować co najmniej 7-godzinną przerwę. Ok. 24 godziny po ostatnim zabiegu powierzchnie należy jeszcze raz przetrzeć szczotką.

Uwaga:
Podczas aplikacji materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Powierzchnie nie przeznaczone do zabezpieczenia ESCO-FLUATem chronić przed zbrudzeniem. Ewentualne rozbryzgi niezwłocznie zmywać wodą.
W razie zanieczyszczenia preparatem może dojść do uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów szklanych i metalowych.

ZUŻYCIE

przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 – 0,5 kg/m²

OPAKOWANIA

pojemniki 10 kg płynnego koncentratu

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

odporny na mróz do – 5°C, okres przechowywania 24 miesiące