Powłoka gruntująca Kiesol MB

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Kiesol MB powłoka gruntująca działająca hydrofobizująco, jak również wzmacniająco, do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Poprawia przyczepność
  • Działa hydrofobizująco
  • Działa wzmacniająco

 

58,11 358,80 

1L
5L
10L
  • Jako składnik systemu do uszczelniania budowli
  • Nadaje się do stosowania na nasiąkliwych podłożach mineralnych

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³
Odczyn pH 11

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od pyłu.

Podczas iniekcji metodą niskociśnieniową powierzchnię 30 cm powyżej i poniżej ciągu wywierconych otworów należy zaizolować za pomocą Kiesolu i odpowiedniego szlamu uszczelniającego.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Unikać tworzenia kałuż.

Wskazówki
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Narzędzia / czyszczenie
pędzel, ławkowiec, wałek typu „jagnięca skórka”, urządzenie do natrysku.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

ZUŻYCIE

Ok. 100 – 200 ml/m² zależnie od podłoża.
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIE

kanister blaszany 5 kg, 10 kg, 30 kg

UWAGA

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.