Szpachlówka do uszczelnień powierzchniowych i faset Stauber HKS 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307003250099

STAUBER HKS to odporna na siarczany szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca do wykonania faset na styku podłoga-ściana

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wodoszczelna
  • Kompensująca skurcze
  • Odporna na siarczany
  • Szybkowiążąca
  • Do szpachlowania uszczelniającego
  • Łatwa w obróbce

STAUBER HKS to cementowa, wodoszczelna i szybkowiążąca zaprawa szpachlowa do wykonywania faset (wyobleń) oraz do wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego
Obszar zastosowań:
– do wykonywania faset (wyobleń) na styku podłoga/ściana lub ściana/ściana
– do powierzchniowego wyrównywania uszczelniającego

DANE TECHNICZNE

Baza cement, dodatki, modyfikatory
Barwa szara
Konsystencja sztywno-plastyczna
Proporcje mieszania 2,5 do 3 L na worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy [g/cm³] 1,80
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 25 N / mm²
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu po 28 dniach > 5 N / mm²
Temperatura aplikacji / podłoża [°C] +5 do +30 st C

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne i stabilne, wolne od zanieczyszczeń, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych substancji mogących pogorszyć przyczepność. Podłoże zwilżyć, tak, aby w momencie nakładania zaprawy było matowo-wilgotne. W przypadku wykonania hydroizolacji wewnętrznej typu wannowego podłoże nalezy zagruntować preparatem Stauber HL rozcieńczonym woda w proporcji 1:3.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Worek (25 kg) Stauber HKS wymieszać z 2,5-3 litrami czystej wody. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania wynosi przynajmniej 2 minuty. Dodatek wody na worek w ilości 2,5 litra pozwala na uzyskanie zaprawy o sztywnej konsystencji, przy dodaniu 3 litrów wody uzyskuje się konsystencję pozwalającą na nakładanie zaprawy pacą.

APLIKACJA

Zaprawę nakładać na przygotowane podłoże za pomocą kielni i pacy. Stauber HKS nanosimy na jeszcze wilgotną warstwę gruntującą formując wyoblenie odpowiednią kielnią. Czas obróbki: ok. 15 minut w temperaturze +20ºC, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki). Dalsza obróbka po: 2-3 godzinach.
Przy nakładaniu całopowierzchniowym pod mikroizolacje Stauber Flex D1 lub Stauber Flex D2 grubość nakładanej warstwy jednorazowo nie powinna przekroczyć 10 mm. Przy wykonywaniu faset grubość warstwy nie powinna przekroczyć 50 mm.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu przed związaniem zaprawy.

ZUŻYCIE

1,8 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm

OPAKOWANIA

Worek 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu worka produkt zużyć do 30 dni.