Zaprawa naprawcza Stauber PCC RM 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300102250099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Zaprawa PCC/SPCC do wypełniania ubytków 5 ÷ 40 mm powierzchni betonowych
n
nSTAUBER PCC RM jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2,0 mm. Dodatki ulepszające a także wewnętrzne zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz przyczepność do stali zbrojeniowej, istniejącego betonu oraz zapraw reprofilacyjnych i jastrychów cementowych poprzez zastosowanie warstwy sczepnej z materiału STAUBER PCC ZHK
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie

STAUBER PCC RM stosowany jest do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) powierzchnie przy zastosowaniu systemu naprawczego STAUBER PCC w przedziale grubości 5 ÷ 40 mm oraz jako zaprawa wyrównująca powierzchnie wylewek betonowych i jastrychów cementowych jednowarstwowo w grubości powyżej 40 mm przy ograniczeniu wody zarobowej w ilości 3,7 do 4,2 litra na worek 25 kg.
Zaprawę STAUBER PCC RM można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

 

DANE TECHNICZNE

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody Ok. 4,8 l na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy plastyczna
Gęstość nasypowa suchej zaprawy Ok. 1600 kg/m3
Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy Ok. 2100 kg/m3
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy Ok. 2000 kg/m3
Przyczepność (wg EN 1504-3:2005) ≥ 1,6 Mpa
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005) Klasa R2 (≥ 35 Mpa)
Moduł sprężystości 30 000 MPa
Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005) ≤ 0,20 kg/m-2h-0,5
Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg
EN 1504-3:2005)
≥ 1,6 Mpa
Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005) spełnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki + 5°C do + 25°C
Czas obróbki w temp. 20o C Ok. 45 minut

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Podłoże należy przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub mycie pod ciśnieniem. Wytrzymałość średnia podłoża na odrywanie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5 Mpa, wartość pojedynczego pomiaru min. 1,0 MPa. Bezpośrednio przed układaniem materiału nanieść na matowo-wilgotną powierzchnię podłoża warstwę sczepną z zaprawy STAUBER PCC ZHK..

Przygotowanie produktu
Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).
Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

APLIKACJA PRODUKTU

Na podłoże z naniesioną świeżą warstwą sczepną STAUBER PCC ZHK nakładać materiał przy pomocy szpachli, kielni, pacy stalowej warstwą grubości 5 ÷ 40 mm, starannie go zagęszczając. Jeżeli grubość warstwy nie będzie wystarczać do wypełnienia ubytku powierzchnię pozostawić zatartą na ostro pod nałożenie kolejnej warstwy sczepnej i reprofilacyjnej (nie wcześniej niż po 2 godzinach twardnienia). Powierzchnię ostateczną można zatrzeć na gładko lub wyfilcować (po około 1 godzinie), a jeżeli ma zostać pokryta warstwą wykończeniową szpachlówki drobnoziarnistej STAUBER PCC OF – pozostawić zatartą na ostro.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
Wiązanie i wysychanie polega na hydratacji cementu i odparowaniu pozostałej części wody. W przeciętnych warunkach przyjmuje się potrzebny czas schnięcia w wymiarze 1 dnia na każdy 1 mm grubości warstwy. Jest to wartość orientacyjna i odnosi się do mikroklimatu o temperaturze 20o C i 50 % wilgotności względnej.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Ok. 1,9 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.