Szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków weber.tec 935 10 kg

Producent: WEBER
SKU: 100935100099

weber.tec 935 (Cerinol STM) jest kombinacją hydraulicznie wiążących spoiw, wysokogatunkowych włókien mineralnych i bezchlorkowych wypełniaczy mineralnych. Znajdujące się w składzie suchej zaprawy wysokogatunkowe włókna nadają zaprawie właściwości pęczniejących

WŁAŚCIWOŚCI

  • szybkie wiązanie
  • hydrofobowość
  • uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

 

245,40  199,51  netto

6 w magazynie

Zaprawą weber.tec 935 uszczelnia się pęknięcia, szczeliny, rysy i naroża, które w trakcie stosowania zaprawy lub potem znajdują się pod naporem wody. Dzięki szybkiemu twardnieniu i hydrofobowym właściwościom można zatykać ubytki, szczeliny, pęknięcia, rysy i inne miejsca wdzierania się wody w betonie, jastrychu czy murze z cegły. Zaprawa weber.tec 935 nadaje się także do wykonywania szybkowiążących wyobleń (faset), jako szpachlówka do wyrównywania podłoża oraz jako zaprawa zamykająca np. rysy przy iniekcjach.

DANE TECHNICZNE

Baza: spoiwa hydrauliczne, wypełniacze, dodatki
Kolor: szaro-brązowy
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,14 kg/dm3
Sposób nanoszenia: szpachlowanie lub zatykanie miejsca przecieku
Grubość nanoszonej warstwy: zależy od konkretnej sytuacji
Czas obróbki: ok. 6 minut przy zarobieniu wodą o temp. +20ºC. (cieplejsza woda skraca czas obróbki)
Czas twardnienia: dalsze obciążenie możliwe po ok. 30 minut w temp. przynajmniej +5ºC
Zużycie: zależy od zastosowania. Na 1 dm3 objętości gotowej zaprawy potrzeba ok. 2 kg suchego proszku
Wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach: > 10 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach: > 30 N/mm2
Proporcje mieszania zależą od sposobu zastosowania: – jako wcierany suchy proszek – bez zarabiania
– jako zaprawa: 3,4 – 3,9 litra czystej wody na pojemnik 14 kg (24-28% czystej wody)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne i stabilne. Podłoże suche zwilżyć. Przy zastosowaniu weber.tec 935, jako zaprawy zamykającej np. rysy przy iniekcjach podłoże zagruntować mieszaniną wody i preparatu weber.ad 785 w proporcjach objętościowych 1 część weber.ad 785 na 3 części wody. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną weber.ad 785.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

weber.tec 935 zarobić czystą wodą w ilości 24-28% i natychmiast stosować. Uwaga: w niektórych sytuacjach (patrz podpunkt: Aplikacja) weber.tec 935 może być stosowany w postaci suchego proszku.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Głębokość szczeliny (rysy) powinna wynieść w miarę możliwości 3- do 4-krotności szerokości. Spękania zbyt wąskie lub niedostatecznie głębokie trzeba przed uszczelnieniem powiększyć do tych proporcji. Zaprawę weber.tec 935 wciskać w miejsce przecieku (ręka musi być zabezpieczona gumową lub lateksową rękawiczką). Przy uszczelnianiu suchych spękań i szczelin zaprawę należy zarabiać wodą i natychmiast po tym stosować. W przypadku mniejszych ubytków weber.tec 935 wciskać na sucho i aż do całkowitego stwardnienia utrzymywać wilgotność za pomocą mokrego pędzla. Masy nie wolno zwilżać zbyt mocno. Lekkie zwilżenie wciśniętej w ubytek zaprawy wystarcza do osiągnięcia uszczelnienia. Użycie, jako szpachlówki wyrównującej następuje przez całopowierzchniowe nanoszenie gładką kielnią ze stali szlachetnej. Następnie wyprofilować powierzchnię wilgotną szczotką murarską. Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed związaniem zaprawy

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC

ZUŻYCIE

Około 2 kg / dm3

OPAKOWANIA

opakowanie 10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.
.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.