Szybkosprawny cement do uszczelnień FIX-10-S 6 kg

Producent: SCHOMBURG
SKU: 980181900199

FIX-10-S szybkosprawny cement do uszczelniania ze skutkiem natychmiastowym punktowych oraz powierzchniowych przecieków wody

WŁAŚCIWOŚCI

  • Nie zawiera chlorków
  • Początek wiązania następuje natychmiast po kontakcie z wodą
  • Do stosowania wewnętrz i na zewnątrz

FIX-10-S służy do uszczelniania ze skutkiem natychmiastowym punktowych oraz powierzchniowych przecieków wody

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, dodatki
Kolor: cementowoszary
Gęstość nasypowa: l,2kg/dm³
Temperatura aplikacj (podłoża i powietrza): od +5°C do +30°C
Początek wiązania: natychmiast po kontakcie z wodą

Ten produkt znajduję się w kategorii:

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być mocne, stabilne, czyste i wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność. Resztki wymalowań, zmurszałe tynki, zniszczone fragmenty muru usunąć. Miejsca punktowych lub liniowych przecieków ukształtować w formę „jaskółczego ogona”. Pozwala to na lepsze zakotwienie FIX-10-S w miejscu przecieku.

APLIKACJA

Zamknięcie przecieków odbywa się poprzez wciskanie/wcieranie ręką w miejsca wycieków wody suchego proszku FIX-10-S do momentu zatamowania przecieku. W razie konieczności zabiegi powtarzać. Po tych zabiegach powierzchnię pokryć powłoką uszczelniającą np. AQUFIN-1K.

Wskazówki:
•Powierzchnie nie podlegające obróbce chronić przed zabrudzeniem.
•Przed rozpoczęciem robót zaleca się wykonać próby.
• Nie mieszać jak również nie dopuszczać do kontaktu FIX-10-S z gipsem.

ZUŻYCIE

ok. 2kg na litr wypełnionej przestrzeni

OPAKOWANIA

Pojemnik 6 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu przez 12 miesięcy.
Napoczęte opakowania hermetycznie zamknąć. Należy je zużyć w możliwie najkrótszym czasie

Produkty podobne